KURZY

Praktický LEADERSHIP 

Vedenie seba a druhých v dobe zmien a neistôt

O Kurze

Základom je schopnosť viesť seba v meniacich sa podmienkach, rozšíriť svoje uplatnenie na pracovnom trhu.

Základný kurz Praktický Leadership je zameraný na rozvoj sebariadenia a komunikácie s druhými v prostredí, kde nie je možné dostatočne predvídať najbližšiu aj strednedobú budúcnosť. Kurz je postavený na základoch koučingu, mentoringu, sebapoznávaní, v súlade s GROW , systemickým modelom rozvoja. 

Kurzom získate

  • zvýšenie sebahodnoty a hodnoty na pracovnom trhu
  • schopnosti kvalitnejšie a efektívnejšie byť "šoférom" vlastného života 
  • väčšiu pripravenoť na úspešné napredovanie v pracovnom i súkromnom živote 
  • certifikát Coaching Academy o absolvovaní kurzu

Kurz je určený pre

  • manažérov, ktorí majú záujem o zvýšenie svojej kvalifikácie a rozšírenie spôsobov vedenia ľudí
  • HR pracovníkov / pracovníkov pre ľudské zdroje / personálne oddelenie
  • všetkých, ktorí majú záujem o zvyšovanie kvalifikácie a hodnoty na trhu práce
  • všetkých, ktorí pracujú s inými ľuďmi
  • tých, ktorí výcvik majú ako investíciu do sebarozvoja

Trvanie kurzu

Jún - október (65 hodín), 5x prezenčne + 1x online
2 moduly po 2 dni + 1 záverečný deň + domáce zadania

Cena

1.190€ s DPH

Moduly

Otvárame  kurz:
e2 2023                                          
1. modul
12.-13. jún 2023
2. modul
27.-28. september 2023
3. modul
9. október 2023

Mohlo by vás zaujímať

Integratívny koučing a kľúčové kompetencie

Kurz je vhodný na biznis koučing i life koučing. Je certifikovaný najväčšou svetovou koučingovou federáciou International Coach Federation a platný na celom svete. viac

Systemický koučing

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Mentoring a supervízia

„Mentoring“ je o podpore rozvoja jedinečného štýlu každého kouča. 
„Supervízia“ je o tom ako robiť koučing správne, ako robiť dobré remeslo a zvyšovať štandard kvality. viac