KURZY

INTEGRATÍVNY KOUČING
A KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE - Fáza 2

Business & Life koučing Fáza 2

O Kurze

Pre všetkých absolventov ICF certifikovaného výcviku Integratívny koučing a kľúčové kompetencie.
Umožní získať ďalšie profesionálne vzdelávanie, ktoré následne bude ICF certifikované a umožní účastníkom sa následne certifikovať na ICF PCC úroveň.

Kurz je určený pre absolventov výcviku Integratívny koučing

  • manažérov, ktorí majú záujem o rozšírenie svojich nedirektívnych spôsobov v riadení
  • HR pracovníkov / pracovníkov pre ľudské zdroje / personálne oddelenie
  • všetkých, ktorí majú záujem poskytovať životný alebo biznis koučing
  • všetkých, ktorí pracujú s inými ľuďmi
  • tých, ktorí výcvik majú ako investíciu do sebarozvoja

Kurzom získate

  • vyšší stupeň kvality a efektivity v koučovacom prístupe pre vlastné využitie v súkromnom aj pracovnom živote
  • prípravu na vyššiu profesionálnu úroveň koučovacieho prístupu v biznise aj v bežnom živote
  • Profesionálnu prípravu na medzinárodnú ICF PCC certifikáciu

Trvanie kurzu

4 mesiace (45 hodín)
3 moduly  (spolu 5 dní)(vždy 9-17hod.), prezenčne, v Bratislave.
Možnosť priplaťiť si mentoringy za zvýhodnenú cenu 70EUR + DPH počas kurzu a ešte aj 2 mesiace po skončení.

Cena

1.230 + DPH
1.476€ s DPH

Moduly kurzu Fáza 2 2023

Mohlo by vás zaujímať

Systemický koučing

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Mentoring a supervízia

„Mentoring“ je o podpore rozvoja jedinečného štýlu každého kouča. 
„Supervízia“ je o tom ako robiť koučing správne, ako robiť dobré remeslo a zvyšovať štandard kvality. viac

Problematické situácie


Tématická nadstavba vhodná pre koučov, manažérov, konzultantov, ktorí vedú individuálne rozhovory. viac