WORKSHOPY

KOUČING V PRAXI - problematické situácie

O Workshope

Nadstavbový, tématický workshop je praktický, orientovaný na zložité, problematické situácie vyskytujúce sa v praxi. Postavený na jednoduchých , zrozumiteľných princípoch modelov GROW a systemiky. A na princípe polarít.


Témami sú rôzne situácie s klientom,  ktoré  stretávame v bežnej praxi.

Kurz je určený pre

  • koučov
  • manažérov a lídrov
  • konzultantov, ktorí vedú individuálne rozhovory
  • ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi

Kurzom získate

4 ICF mentorské hodiny pre potreby certifikácie, či recertifikácie v medzinárodnej ICF alebo slovenskej SAKo

Trvanie kurzu

2x 1deň: 26. jún a 21. september 2023

Cena

396€ s DPH

Témy: nižšie uvedené a účastníkmi prinesené

Klient veľa rozpráva a je ťažko
zastaviteľný

V našej spoločosti sme vychovaný k slušnému chovaniu, neskákať druhým do reči, nechať druhých dohovoriť a preto hľadáme cesty ako rešpektujúcim a sociálne akceptovateľným spôsobom vstúpiť do nezastaviteľného monológu klienta... 

Klient málo rozpráva - skoro
vôbec

Kurz pomáha odhaliť dôvody prečo klient rozpráva málo, alebo skoro vôbec a naučí účastníka ako prirodzeným spôsobom využívajúc princíp polarít rozprúdi aktívnu a efektívnu komunikáciu...

Klient rozpráva o  druhých a vôbec nie o sebe

Kurz naučí účastníka pmôcť klientovi premostiť od royprávania o druhých k rozprávaniu o sebe využívajúc humor a nadhľad.....

Veľmi emotívny klient

Pri veľmi emotívnom klientovy je dôležité akceptovať jeho emócie, situáciu a následne pomôcť "rozbaliť" inteligentné konanie, prejaviť danú emóciu sociálne akceptovateľným spôsobom jasne, stručne, zrozumiteľne. Teda k emócií pripojiť myslenie, vnímanie a konanie. A to inteligentným a elegantným spôsobom

Sťažujúci sa klient

Sťažovanie je dôležitá fáza, kedy si klient uvedomuje nespokojnosť. Potom je otázka, či má zdroje na riešenie, či chce riešiť a teda zmeniť svoj stav tým, že začne riadiť danú vec k vlastnej spokojnosti alebo pracuje na akceptovaní reality, čím prestane zbytočne míňať životnú energiu na veci, ktoré nevie ovplyvniť

Bezmocnosť

Je dôležité vnímať, že bezmocnosť alebo situácia, kde klient nevníma možnosť voľby je v skutočnosti situáciou, kde sú voľby, možnosti, cesty a ich dôsledky. V prvom rade je potreba vnímať možnosti, nájsť zdroje klienta a zhodnotiť dané riešenia z hľadiska toho, či stoja za to.

Odporúčame tieto kurzy

Systemický koučing
30. november 2022 -
- 22. jún 2023

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Mentoring a supervízia
27.-28. apríl 2023
26.-27. október 2023

„Mentoring“ je o podpore rozvoja jedinečného štýlu každého kouča
„Supervízia“ je o tom ako robiť koučing správne, ako robiť dobré remeslo a zvyšovať štandard kvality. viac

Systemika v praxi
15. marec - 10. máj 2023

Táto séria workshopov ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. viac