SLUŽBY

Audit manažérskeho - líderského potenciálu

Porovnávame profily manažérov s rozsiahlou databázou manažérov a nemanažérov so zreteľom na charakter práce, ktorú daná pozícia vyžaduje.

Porovnávanie profillu požiadaviek na pracovné miesto s reálnym osobným profilom a posúdenie, nakoľko sa kompetencie zamestnaca prekrývajú / zhodujú s nastavenými požiadavkami. A kde sú tzv. medzery a teda body rozvoja.

Auditom získate

I. Profil lídraGARUDA profil lídra porovnáva odpovede respondenta s odpoveďami úspešných lídrov a tak umožňuje nastaviť zrkadlo a rozvoj pre ľudí na líderských pozíciách


II. Focus profil

Analýza personálneho potenciálu, ktorá umožňuje prepojenie medzi charakteristikami jednotlivca, jeho štýlom práce a vplyvom na firemnú kultúru.

Focus profil nám ukazuje zameranie potenciálu daného jednotlivca.

Identifikácia prioritnej orientácie – na výsledok, stratégiu a rozvoj, na vzťahy a na vytváranie štruktúr a systému práce.