SLUŽBY


Individuálne a skupinové rozvojové programy zamerané na koučing, mentoring, leadership. A audit manažérskeho potenciálu.

Audit manažérskeho potenciálu

Audit metodikou GARUDA má za cieľ zrozumiteľne, zaujímavo a presne podporiť riadenie ľudských zdrojov. viac

Individuálny koučing a mentoring

Individuálny koučing a mentoring poskytuje špecifickú starostlivosť a možnosť dôsledného a efektívneho individualizovania rozvoja.Nastavujeme: individuálne ciele, nachádzame riešenia, podporujeme ich implementáciu. viac

Tímový koučing a mentoring

Poskytuje príležitosť jednotlivcom v skupine, vyjadriť svoje záujmy, zámery, ciele a cesty k nim spôsobom, ktorý zjednocuje skupinu, zlaďujeme jej jazyk a rieši mnoho otáznikov, ktoré skupiny svojím životom prechádzajú a riešia. viac