Curriculum Vitae

Psychológia & Psychoterapia
1993-1997  FF UK Bratislava - odbor psychológia
1995-1998  Psychoterapeutický výcvik (POP), certifikovaný Slov. psychoterapeutickou spol., POP inštitútom v Portlande (USA) a v Zurichu

GARUDA

1999  Medzinárodná certifikácia na prácu so systémom GARUDA HRD
2003  Absolvent Leadership koučingu v systéme GARUDA

Coaching & mentoring

2009 Medzinárodne ICF ACTP certifikovaný výcvikový program Erickson College - The Art and Science of Coaching
2010 Certifikovaný Erickson Certified Professional Coach (ECPC)
2011 Prvý externý Slovenský celosvetovo certifikovaný ICF PCC
2015 Autor a lektor celosvetovo certifikovaného ICF ACSTH výcviku koučov: Integrative Coaching and Core Competencies
2020  Kouč Roka 2019

NLP

2011 Medzinárodne certifikovaný NLP Practitioner

Systemický prístup

2018 Výcvik rodinných konštelácií (Zdeňka Tušková - Bratislava)
2020  Výcvik systemického koučingu certifikovaného iSPAK a Bert Hellinger Instituute Nederland
2021 Learning circle Stephan Hausner(DE)(4dni)
2022  Výcvik systemického koučingu ADVANCED certifikovaného iSPAK a Bert Hellinger Instituute Nederland
2022  Master tréning - systemická facilitácia za asistencie koní Bert Hellinger Instituute Nederland (NL)(4dni)
2022 Learning circle Stephanom Hausner (ESP)(4dni)

2023 Life Integration process - Ruedi Eggerschwiler (CZ) (3dni)

2023 Learning circle - Stephan Hausner (DE) (4dni)
2023 Life Integration process - Wilfried Nelles (CZ) (3dni)
2023 Learning circle - Stephan Hausner (ESP) (4dni)
Členstvo v organizáciách
člen Slovenskej komory psychológov
2003 Zakladajúci člen Českej asociácie koučov
2006 Zakladajúci člen Slovenskej asociácie koučov

2007 člen vedenia International Coaching Federation Slovak Chapter 2009-2014 (prezident v rokoch 2010 a 2011, viceprezident 2009)
2019 Zakladajúci člen ISPAK (Inštitút systemickej práce a konštelácií)
2020 Víťaz odbornej ankety Kouč Roka 2019