KURZY

MEDZINÁRODNE ICF CERTIFIKOVANÝ KURZ:
Integratívny koučing a kľúčové kompetencie

Life & Business koučing
2 v 1
O Kurze

Prakticky orientovaný kurz s cieľom zvládnuť reálne situácie, postavený na jednoduchých a zrozumiteľných princípoch. 

Kurz je realizovaný 2x ročne od roku 2011. Certifikovaný je najväčšou svetovou koučingovou federáciou International Coaching Federation (ICF) od roku 2015.

V osobitných prípadoch je možné kurz absolvovať ONLINE - informujte sa.

Kurz je určený pre

  • manažérov, ktorí majú záujem o rozšírenie svojich nedirektívnych spôsobov v riadení
  • HR pracovníkov / pracovníkov pre ľudské zdroje / personálne oddelenie
  • všetkých, ktorí majú záujem poskytovať životný alebo biznis koučing
  • všetkých, ktorí pracujú s inými ľuďmi
  • tých, ktorí výcvik majú ako investíciu do sebarozvoja

Kurzom získate

  • koučovací prístup pre vlastné využitie v súkromnom aj pracovnom živote
  • prípravu na profesionálnu úroveň koučovacieho prístupu v biznise aj v bežnom živote
  • medzinárodný certifikát ICF o absolvovaní kurzu ICF LEVEL 1, aj absolvovanie skúšky koučovania na ICF ACC
  • Kompletná príprava na medzinárodnú ICF ACC certifikáciu 

Trvanie kurzu

6 mesiacov (98 hodín)
5 modulov po 2 dni (vždy 9-17hod.), prezenčne v Bratislave,
ONLINE cez ZOOM.
+ 10 online mentoringov v cene.
Skúška (nahrávka koučovania) na ICF ACC v cene.
+ bonus: možnosť si priplaťiť ďalšie mentoringy
za extra cenu 1,00 EUR s DPH max. 2 mesiace po skončení. : )

Cena

2.470 + DPH
2.964€ s DPH

Mentoringy

Súčasťou kurzu je 10 oficiálnych online mentorských hodín, ktoré sú aj podmienkou na ICF alebo SAKO certifikáciu. Mentoringy sú medzi jednotlivými modulmi, termíny dohodou s účastníkmi. Skúška (nahrávka koučovania) na ICF ACC je online po 5. module - termín dohodou.

INTEGRATÍVNY KOUČING
A KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE
Life&Business koučing

Moduly


1. modul - Od úvodu k téme, polarity

Človek je ako dom s mnohými dverami, otvorenými, zatvorenými, zamknutými. Zámerne i nechcene.

Modul rozvíja schopnosť nadviazať doverujúci vzťah kouča a koučovaného. Pomáha cez tzv. kľúčové slová a cez princíp polarity presne pomenovať témy klienta.


2. modul - Od témy ku kontraktu, systemické prvky

Odkiaľ kam chceš ísť a ako budeš vedieť, že si sa tam dostal.

Cieľom je mať jasný kontrakt, to znamená byť schopný s klientom jasne pomenovať cieľ spolupráce a rozdiel medzi prítomnosťou a želaným stavom. A dospieť ku kritériám, ktoré budú merať dosiahnutie želaného výsledku.


3. modul - Od kontraktu ku zdrojom (vlastným zdrojom riešení)

Každá minca má dve strany, tak aj dobre sformulovaná otázka klienta má v sebe zakódované odpovede

Cieľom tretieho modulu je rozvinúť schopnosť vnímať klientove zdroje (jeho vlastné odpovede, riešenia) a pracovať s nimi spôsobom, ktorý rešpektuje klientove zvyky a spôsoby.


4. modul - Od zdrojoov riešení k možnostiam a implementácií

Od možností riešení k reálnej možnosti implementácie. Slová sa hovoria a chlieb sa je.

Modul 4 rozvíja schopnosť kouča (manažéra) rozlíšiť s klientom/podriadeným tie možnosti riešení, ktoré sú realizovateľné a budú realizované od tých, ktoré by klienti chceli, ale ich neuskutočnia.


5. modul - Časté a špecifickejšie situácie v koučingu

Koľko ľudí toľko chutí. Vyzeráme podobne no sme odlišní

Cieľom piateho modulu je rozvinúť schopnosť pracovať s rôznymi situáciami klienta a rôznymi typmi klientely (spokojný klient, klient bez témy, klient z nutnosti, klient riešiaci iné akútne problémy….).

Mohlo by vás zaujímať

Systemický koučing
máj 2024 - december 2024

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Mentoring a supervízia
+ certifikácia PCIC
29.- 30. máj 2024

„Mentoring“ je o podpore rozvoja jedinečného štýlu každého kouča. 
„Supervízia“ je o tom ako robiť koučing správne, ako robiť dobré remeslo a zvyšovať štandard kvality. viac

Polarity
a problematické situácie

22. alebo 27. jún 2024
Tématická nadstavba vhodná pre koučov, manažérov, konzultantov, ktorí vedú individuálne rozhovory. viac