WORKSHOPY

POLARITY V PRAXI
- problematické situácie a ich riešenia
(aj príslovia a porekadlá)

O Workshope

Tématický workshop je praktický, orientovaný na zložité, problematické situácie vyskytujúce sa v súkromnom živote aj pracovnej praxi. Postavený na jednoduchých , zrozumiteľných princípoch modelov GROW a systemiky. A predovšetkým na princípe polarít. A príslovia a porekadlá.


Témami sú rôzne situácie z nášho života alebo života klienta,  ktoré  stretávame v bežnej praxi.

Workshop je určený pre

  • každého, kto sa zaujíma o sebarozvoj
  • koučov, konzultantov
  • manažérov a lídrov
  • rodičov, dospelých
  • konzultantov, ktorí vedú individuálne rozhovory
  • ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi

Kurzom získate

4 ICF mentorské hodiny pre potreby certifikácie, či recertifikácie v medzinárodnej ICF alebo slovenskej SAKo

Trvanie kurzu

1deň:
22. jún 2024
alebo
27. jún 2024

Cena

120€ s DPH

Veľmi emotívny prejav

Pri veľmi emotívnom klientovy je dôležité akceptovať jeho emócie, situáciu a následne pomôcť "rozbaliť" inteligentné konanie, prejaviť danú emóciu sociálne akceptovateľným spôsobom jasne, stručne, zrozumiteľne. Teda k emócií pripojiť myslenie, vnímanie a konanie. A to inteligentným a elegantným spôsobom

Sťažovanie sa

Sťažovanie je dôležitá fáza, kedy si klient uvedomuje nespokojnosť. Potom je otázka, či má zdroje na riešenie, či chce riešiť a teda zmeniť svoj stav tým, že začne riadiť danú vec k vlastnej spokojnosti alebo pracuje na akceptovaní reality, čím prestane zbytočne míňať životnú energiu na veci, ktoré nevie ovplyvniť

Bezmocnosť a mnoho ďalších...

Je dôležité vnímať, že bezmocnosť alebo situácia, kde klient nevníma možnosť voľby je v skutočnosti situáciou, kde sú voľby, možnosti, cesty a ich dôsledky. V prvom rade je potreba vnímať možnosti, nájsť zdroje klienta a zhodnotiť dané riešenia z hľadiska toho, či stoja za to.

Odporúčame tieto kurzy

Systemický koučing
30. november 2022 -
- 22. jún 2023

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Mentoring a supervízia
27.-28. apríl 2023
26.-27. október 2023

„Mentoring“ je o podpore rozvoja jedinečného štýlu každého kouča
„Supervízia“ je o tom ako robiť koučing správne, ako robiť dobré remeslo a zvyšovať štandard kvality. viac

Systemika v praxi
15. marec - 10. máj 2023

Táto séria workshopov ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. viac