WORKSHOPY

SYSTEMIKA V PRAXI - ICF CCE akreditované

O Workshope

 Táto séria ICF akreditovaných workshopov (36 ICF CCE hodín) ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. Aktívne sa bude pracovať s knihou Princípy systemickej práce od autorov Jan Jacob Stam a Bibi Schreuder, ktorú sme preložili.

Nik nežije izolovane, žijeme v kontexte s okolím. Inak to nikdy nebolo. A tvoríme s okolím jeden celok.

Kurz je určený pre

 • záujemcov o sebarozvoj
 • koučov, ktorý si chú obnoviť ICF akreditáciu, ktorí chcú ďaľší rozvoj
 • manažérov a lídrov
 • ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi
 • Preto sa systemický prístup ako prístup pre život, prácu a poradenstvo sa viac a viac stáva súčasťou našich životov.
  Ak chceme hlbšie spoznávať systemiku v živote a v praxi, potrebujeme k intelektu pripojiť vlastnú skúsenosť na sebe a skúsenosť byť priamym svedkom/pozorovateľom daných vzorcov a princípov na iných. A aj zdieľať názory, pohľady a skúsenosti s inými. Preto práca v skupine takýmto spôsobom rozširuje a prehlbuje poznanie systemiky.

  Cieľ workshopu

  Prehĺbiť poznanie cez vlastnú skúsenosť a teoretický rámec porozumieť vzorcom a princípom systemickej práce:
  • CEZ INTELEKT - teoretický a metodický rámec, kľúčové informácie
  • CEZ ZÁŽITOK - vlastná skúsenosť cez vnútorné prežívanie princípov a vzorcov
  • CEZ ZÁŽITOK - vonkajšie pozorovanie daných princípov a vzorcov na iných
  • CEZ INTERAKCIU s druhými

  Lektori

  Dalibor Bednařík

  Psychológ a prvý slovenský externý ICF PCC kouč. Od roku 2011 2x ročne vedie vlastné výcviky Integratívneho koučingu, ktorý je postavený na princípoch polarít a systemiky. V roku 2019 získal ocenenie Kouč Roka.

  Helena Bednařík Ballová

  Zakladateľka Inštitútu systemickej práce a konštelácií (iSPAK) pod ktorým organizuje a vedie tréningy systemického prístupu a konštelácií nielen pre budúcich lektorov, ale pre všetkých, ktorých táto metóda zaujíma. 

  Trvanie

  4 x 1 deň 
  1 deň do mesiaca

  Cena

  740€ bez DPH
  888€ s DPH

  Termíny a témy jednotlivých dní

  15. apríl 2024        Základný rámec - vzorce - princípy - mechanizmy - filozofia a realita
  15. máj 2024        Poriadok/Poradie
  11. jún 2024           Výmena/Rovnováha
  24. jún 2024          Príslušnosť/Úplnosť

  Mohlo by vás zaujímať

  Systemický koučing
  Máj 2024 - december 2024

  Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

  Individuálny koučing a
  mentoring

  Dobrý kouč poskytuje príležitosť vyjadriť, predostrieť, rozobrať, vyjasniť a vyriešiť rôzne druhy problémov. Koučing pomáha nájsť riešenia na témy, ktoré sa nám opakujú, alebo sú pre nás nové. viac

  Tímový/Skupinový koučing
  24.-25. september 2024

  Tímový koučing efektívne umožňuje každému členovy tímu/skupiny sa vyjadrovať jednoduchým, bezpečným a efektívnym spôsobom tak, že spoluurčuje tému, cieľ, možnosti riešení i kroky impementácie. viac