WORKSHOPY

Tímový/skupinový koučing

O Workshope


Všetko podstatné, praktické, uchopiteľné.  Zrozumiteľné a hlboké princípy tímového /skupinového koučingu.
Supervízia a mentoring.
Viac ako 20+ rokov praxe do 2 dní.
Plne v súlade s ICF kompetenciami tímového koučingu + best practice z reality biznis prostredia

Kurz je určený pre

 • ľudí/manažérov pracujúcich so skupinami
 • koučov
 • manažérov a lídrov
 • konzultantov, ktorí vedú/facilitujú/moderujú skupiny
 • ľudí, ktorí pracujú s inými ľuďmi
Cieľ:
 • základy a aj pre pokročilých naučiť sas a/alebo rozvinúť schopnosti:
  • efektívne zapojiť každého člena skupiny/tímu
  • vytvárať bezpečné prostredie v každom kroku práce 
  • ako umožniť každému sa vyjadrovať bez toho, aby to nesutále bralo veľa času skupine
  • efektívne postupy ako stále všetkých podporovať a mať všetky výstupy pred zrakmi všetkých
  • aka rýchlo zľaďovať témy, kontrakt, možnosti aj kroky implementácie tak, aby bol každý zaangažovaný do spolutvorby každého kroku
  • aka preklenovať problematické situácie pri skupinovom/tímovom koučingu (napríklad: nekonštruktívnosť, presadzovanie na úkor druhých, znevažovanie názorov druhých, nevyjadrovanie sa, zaberanie priestoru........

Trvanie kurzu

2dni
4.-5. jún 2024

Cena

396€ s DPH

Bonus

Súčasťou kurzu je praktické ukážky každej techniky a postupu na účastníkoch ako skupine.

Odporúčame tieto kurzy

Systemický koučing
22. máj 2024 - 11. december 2024

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Mentoring a supervízia
29.-30. máj 2024

„Mentoring“ je o podpore rozvoja jedinečného štýlu každého kouča
„Supervízia“ je o tom ako robiť koučing správne, ako robiť dobré remeslo a zvyšovať štandard kvality. viac

Systemika v praxi
15. apríl - 24. máj 2024

Táto séria workshopov ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. viac