SLUŽBY

AUDIT MANAŽÉRSKEHO -
LÍDERSKÉHO POTENCIÁLU

O audite

Audit metodikou GARUDA má za cieľ zrozumiteľne, zaujímavo a presne podporiť riadenie ľudských zdrojov.

Pri audite využívame medzinárodne akceptovanú štandardizovanú metodiku GARUDA, ktorej databáza zahŕňa viac ako 150 000 profilov manažérov a nemanažérov vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach riadenia. Našu databázu tvorí takmer 120 organizácií a firiem a 6500 profilov ich zamestnancov na slovenskom a českom trhu.

Audit je prínosom pri

  • plánovaní osobného, odborného a kariérového rastu zamestnancov
  • výbere nových zamestnancov
  • hodnotení súčasných zamestnancov
  • motivácií nielen jednotlivcov, ale aj celých tímov a organizačných jednotiek vo firme
  • riešení náročných a krízových situácií
  • firemných zmenách na individuálnej, tímovej a organizačnej úrovni

Porovnávanie profillu požiadaviek na pracovné miesto s reálnym osobným profilom a posúdenie, nakoľko sa kompetencie zamestnaca prekrývajú / zhodujú s nastavenými požiadavkami. A kde sú tzv. medzery a teda body rozvoja.

GARUDA systém zrozumiteľne odzrkadľuje 3 časti človeka cez symboly

Hlava

spôsob riešenia úloh a problémov

Srdce

vytváranie a rozvoj sociálnych vzťahov

Nohy

spôsob podávania výkonu a nasadenie

OTÁZKA / OBJEDNÁVKA NA AUDIT

Ďaľšie služby

Individuálny koučing a mentoring

Dobrý kouč poskytuje príležitosť vyjadriť, predostrieť, rozobrať, vyjasniť a vyriešiť rôzne druhy problémov. Koučing pomáha nájsť riešenia na témy, ktoré sa nám opakujú, alebo sú pre nás nové. viac

Tímový koučing a
mentoring

Poskytuje príležitosť jednotlivcom v skupine, vyjadriť svoje záujmy, zámery, ciele a cesty k nim spôsobom, ktorý zjednocuje skupinu, zlaďujeme jej jazyk a rieši mnoho otáznikov, ktoré skupiny svojím životom prechádzajú a riešia. viac

Integratívny koučing

Kurz je vhodný na biznis koučing a life koučing. Je certifikovaný najväčšou svetovou koučingovou federáciou International Coach Federation (ICF) a platný na celom svete. Kurz je veľmi prakticky orientovaný na reálne situácie a zároveň postavený na jasných, jednoduchých a zrozumiteňých princípoch. viac