SLUŽBY

INDIVIDUÁLNY KOUČING
A MENTORING

O službe

Čím vyššia pozícia, tým väčšia zodpovednosť a zároveň samota pri rozhodovaní. Len čiastočne sa môžete poradiť s kolegom, s podriadeným, s nadriadeným, s partnerom, s kamarátmi... Zodpovednosť za rozhodnutie a dôsledky je na vás. Práve kvalitným koučingom vám poskytnem príležitosť vyjadriť, predostrieť, rozobrať, vyjasniť a vyriešiť rôzne druhy problémov. Komplexný koučing vám pomáha nájsť riešenia na témy, ktoré sa vám opakujú, alebo sú pre vás nové.

Individuálny koučing a mentoring je určený pre

 • majiteľov firiem
 • vrcholových a stredných manažérov
 • seniorných špecialistov
 • talenty, ktoré sa chcú rozvíjať
 • Individuálny koučing a mentoring je nápomocný v rôznych životných situáciách

 • krízové situácie v profesnom aj súkromnom živote
 • pred zmenou pozície, ako príprava na novú pozíciu
 • po zmene pozície ako adaptácia na nových ľudí, nové prostredie a nové úlohy
 • ďaľšie
 • V Dalibor Bednařík - Coaching Academy používame komplexný koučing postavený na 4 pilieroch

  GROW model

  Zameraný na kreatívne a efektívne riešenia smerom do budúcnosti, vychádzajúce z minulých skúseností a schopnosti anticipovať, využívať predstavivosť a vychádzať z reality prítomnosti.
  Goal - schopnosť vyjasňovať si cieľ
  R
  eality - odvaha a rešpekt k realite, takej aká je
  Options - možností riešení výchádzjúce z minulých skúseností a schopností predstavivosti a anticipácie
  Will  -preklopenie najlepších možností do konkrétnych implementačných krokov s prepojením na dlhodobé ciele a hodnoty.

  Systemický prístup

  Zameraný na vnímanie reality/prítomnosti ako takej a jej rešpektovanie, prijímanie, čo je základným predpokladom a krokom k zmene. Základné princípy sú:
  • Belonging (Príslušnosť) je zosúlaďovanie individuálnych potrieb a rozhodnutí s pravidlami a očakávaniami okolia.
  • Order (Poriadok/hierarchia) a jeho význam (nadriadený – podriadený...).
  • Exchange (Rovnováha/výmena)  medzi braním a dávaním a jeho význam.

  Princíp polarít

  Priníp polarít je základom všetekých činností človeka a  prírodných zákonov. Každá minca má dve strany a každý začiatok má svoj koniec. Čokoľvek čo vnímame má svoju polaritu a každý názor má svoj protinázor. A každý problém má svoje riešenie.

  Leaders / Life evolution process

  Evolučné zákony milióny rokov riadia vývin jedinca i spoločnosti. A rovnako sa odzrkadľujú v rozvoji lídra. Oboznámením sa s jednotlivými štádiami evolúcie lídra získa možnosť vnímať svoju realitu a požiadabky pre ďaľší rast.

  OTÁZKA / OBJEDNÁVKA NA KOUČING

  Ďaľšie služby

  Tímový koučing a
  mentoring

  Poskytuje príležitosť jednotlivcom v skupine, vyjadriť svoje záujmy, zámery, ciele a cesty k nim spôsobom, ktorý zjednocuje skupinu, zlaďujeme jej jazyk a rieši mnoho otáznikov, ktoré skupiny svojím životom prechádzajú a riešia. viac

  Audit manažérskeho potenciálu

  Pri audite využívame medzinárodne akceptovanú štandardizovanú metodiku GARUDA. Táto metodika  má za cieľ zrozumiteľne, zaujímavo a presne podporiť riadenie ľudských zdrojov. viac

  Integratívny koučing

  Kurz je vhodný na biznis koučing a life koučing. Je certifikovaný ICF (International Coach Federation) najväčšou svetovou koučingovou federáciou a platný na celom svete. Kurz je veľmi prakticky orientovaný na reálne situácie a zároveň postavený na jasných, jednoduchých a zrozumiteňých princípoch. viac