SLUŽBY

TÍMOVÝ KOUČING
A MENTORING

O Službe

Ak potrebujete zladiť fungovanie skupiny alebo oddelenia, poskytujeme príležitosť jednotlivcom v skupine, vyjadriť svoje záumy, zámery, ciele a cesty k nim spôsobom, ktorý zjednocuje skupinu. Zlaďujeme jej jazyk, čím sa rieši mnoho otázok, ktorými skupiny  prechádzajú. Výsledkom je efektívna komunikácia a konštruktívne riešenie problémov tímu.

Tímový koučing je určený pre

  • existujúce tímy vo firmách, ktoré chcú zlepšiť a zefektívniť svoje fungovanie
  • novo-vznikajúce tímy alebo oddelenia vo firmách, kde je potrebné nastaviť spoluprácu

Veľkou pridanou hodnotou tímového koučingu je schopnosť tímu pomocou kouča vyprodukovať množstvo riešení, ktoré vznikajú v samotnom tíme. Vďaka tomu sa zvyšuje angažovanosť a podpora u jednotlivých členov tímu a ich prirodzený záujem o riešenie.

Zladenie spoločných cieľov a stratégií

Tímový koučing svojou povahou umožňuje všetým jedincom bezpečným spôsobom vyjadrovať svoje názory s tým, že každý je braný v úvahu. Koučing vysoko efektívne vedie k zľadovanie cieľov a stratégií ich dosahovania.

Tímové konflikty a ich riešenie

Tímový koučing umožňuje prejaviť všetky názory a vidieť danú tému konfliktu z mnohých uhľov pohľadu a rôznych kontextov. Koučing efektívne pomáha tomu, aby sa konflikt zmenil v kooperatívnu spoluprácu a zjednotil tím v riešeniach.

Krízové situácie

Tímový koučing inteligentným spôsobom pomáha tímom získať nadhľad nad danou témou a pozrieť sa na záťažové situácie "out of box" spôsobom.
OTÁZKA / OBJEDNÁVKA NA KOUČING

Ďaľšie služby

Individuálny koučing a
mentoring

Dobrý kouč poskytuje príležitosť vyjadriť, predostrieť, rozobrať, vyjasniť a vyriešiť rôzne druhy problémov. Koučing pomáha nájsť riešenia na témy, ktoré sa nám opakujú, alebo sú pre nás nové. viac

Audit manažérskeho potenciálu

Pri audite využívame medzinárodne akceptovanú štandardizovanú metodiku GARUDA. Táto metodika  má za cieľ zrozumiteľne, zaujímavo a presne podporiť riadenie ľudských zdrojov. viac

Integratívny koučing

Kurz je vhodný na biznis koučing a life koučing. Je certifikovaný ICF (International Coach Federation) najväčšou svetovou koučingovou federáciou a platný na celom svete. Kurz je veľmi prakticky orientovaný na reálne situácie a zároveň postavený na jasných, jednoduchých a zrozumiteňých princípoch. viac