KURZY

ZÁKLADNÝ KURZ KOUČINGU

Moduly

1. modul - Od úvodu k téme, polarity

Človek je ako dom s mnohými dverami, otvorenými, zatvorenými, zamknutými. Zámerne i nechcene. 

Modul rozvíja schopnosť nadviazať doverujúci vzťah kouča a koučovaného. Pomáha cez tzv. kľúčové slová a cez princíp polarity presne pomenovať témy klienta.

2. modul - Od témy ku kontraktu, systemické prvky

Odkiaľ kam chceš ísť a ako budeš vedieť, že si sa tam dostal.

Cieľom je mať jasný kontrakt, to znamená byť schopný s klientom jasne pomenovať cieľ spolupráce a rozdiel medzi prítomnosťou a želaným stavom. A dospieť ku kritériám, ktoré budú merať dosiahnutie želaného výsledku.

3. modul - Od kontraktu ku zdrojom (vlastným zdrojom riešení)

Každá minca má dve strany, tak aj dobre sformulovaná otázka klienta má v sebe zakódované odpovede

Cieľom tretieho modulu je rozvinúť schopnosť vnímať klientove zdroje (jeho vlastné odpovede, riešenia) a pracovať s nimi spôsobom, ktorý rešpektuje klientove zvyky a spôsoby.

4. modul - Od zdrojov riešení k možnostiam a implementácií

Od možností riešení k reálnej možnosti implementácie. Slová sa hovoria a chlieb sa je.

Modul 4 rozvíja schopnosť kouča (manažéra) rozlíšiť s klientom/podriadeným tie možnosti riešení, ktoré sú realizovateľné a budú realizované od tých, ktoré by klienti chceli, ale ich neuskutočnia.