KURZY

MENTORING A SUPERVÍZIA

O Kurze


Pre všetkých absolventov kurzov koučingu.

Skupinová supervízia a mentoring so zameraním na priamu analýzu koučovania.

Kurz je určený pre

  • absolventov výcvikov
  • praktizujúcich koučov
  • manažérov a lídrov, ktorí chcú riešiť opakujúce sa problémy v riadení

Kurzom získate

  • 4 ICF mentorské hodiny pre potreby certifikácie, či recertifikácie v medzinárodnej ICF alebo SAKo
  • účastník, ktorý absolvoval aj kurz Integratívny koučing a kľúčové kompetncie, získa certifikát Professional Certified Integrative Coach (PCIC) a povolenie používať logo PCIC

Trvanie kurzu


Jesenný termín: 7.-8. November 2023

Cena

396€ s DPH
Témou sú 3 kľúčové postupy

1. Externalizácia

Základný mechanizmus známy predovšetkým ako jeden zo základných obranných mechanizmov je zároveň základným krokom v procese liečby, riešenia tém

2. Lokalizácia

Umiestňovanie danej veci, vlastnosti.... do priestoru a vzťahu s ostatnými vecami, s ktorými spolu súvisí, je vo vzťahu

3. Polarizácia a Integrácia

Každý pól je prítomý vďaka svojmu protipólu. Protiklady, ktoré sú jedným celkom a patria k sebe. Schopnosť vnímania týchto protikladov a ich integrácia do funčného celku.

Certifikát

Účastník získa 4 oficiálne mentoringové hodiny pre certifikáciu či obnovenie certifikácie od ICF alebo SAKO.

Ak účastník absolvoval aj výcvik: Integratívny koučing a kľúčové kompetncie, získava certifikát PCIC (Professional Certified Integrative Coach) a povolenie používať logo PCIC. 

Odporúčame tieto kurzy

Systemický koučing

Systemický prístup je zameraný na nás v kontexte s prostredím v ktorom žijeme. Ak už máte výcvik, alebo akékoľvek vzdelanie v koučingu, tak tento kurz Vám pomôže pozrieť sa na koučing z inej perspektívy. viac

Problematické situácie

Tématická nadstavba vhodná pre koučov, manažérov, konzultantov, ktorí vedú individuálne rozhovori. viac

Systemika v praxi

Táto séria workshopov ponúka nie len silný zážitok, ale aj systematický, metodický prístup s priamym prepojením na prax, príklady a priamu životnú realitu účastníkov. viac